Gwaith cartref/Homework

Gwaith Cartref/ Homework Bl3-6 / Yrs 3-6

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddechrau hanner tymor fel prosiect i’w cwblhau erbyn diwedd y tymor. Homework will be set at the beginning of half term in project form to be completed by the end of the term.

Nid oes gwaith cartref yn cael ei osod yn wythnosol ond hoffai’r ysgol i chi ddarllen ac ymarfer eich tablau adref i helpu gyda hyn, ewch ar y linciau isod:

There is no set homework every week but the school would like it if you could practice your reading and times tables. Here are some useful links below:

English books
Llyfrau Cymraeg
Times tables