Diwrnod Iechyd Meddwl/Mental Health Day

Mae’r ysgol wedi bod yn gwneud gweithgareddau amrywiol yn ystod y dydd i godi ymwybyddiaeth iechyd meddwl. The school has been doing various activities to raise awareness of World Mental Health day. 
# what’s on your mind today?
#beth sydd yn poeni chi heddiw?

Sent from Outlook for iOS