Gwersi offerynnol / instrumental lessons

Cynigir gwersi offerynnol i ddisgyblion yr ysgol ar y diwrnodau canlynol…

Instrumental lessons are offered to pupils on the following days…

Dydd Mawrth/Tuesday:

Bethan Antur – Piano a lleisiol/singing

Dydd Mercher/Wednesday:

Mr Matt West – Gitar/Guitar
Mrs Emily Rowlands – Ffliwt&Ffidl – Violin&Flute

Dydd Iau/Thursday:

Ben Neil – Drymiau/Dryms

Os hoffech wersi offerynnol ewch ar y ddolen isod/If you would like lessons please click on the link: