Meithrin / Nursery

Croeso i’r Dosbarth Meithrin. Welcome to the Nursery class.

Yn ystod y tymor yma byddwn yn gweithio ar y thema  Creaduriaid Anhygoel.

This term we will be focusing on the theme ‘Amazing Creatures’.

Byddwn yn dysgu am …….. / We will be learning about …..

· Deinosoriaid / Dinosaurs.

· Anifeiliaid y jyngl/Jungle animals

· Byddwn hefyd yn cwblhau gweithgareddau am Ddiolchgarwch a’r Nadolig.

· We will also be completing work about the Harvest Festival and Christmas.

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn llais y plant plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i’r  dosbarth . 

Through the term we will also be following the children’s voice ( ideas) to create exciting and  stimulating  areas within and outside the classroom.

Mrs Jones a Miss Ffion