Derbyn / Reception

Croeso i’r Dosbarth Derbyn. Welcome to the Reception class.

Yn ystod y tymor hwn byddwn yn dechrau gyda’r thema  Dydd a Nos.

This term we will begin by focusing on the theme ‘Day and Night’.

Byddwn yn dysgu am …….. / We will be learning about …..

· Pethau y byddwn yn gwneud yn y dydd ar nos/ things that we do in the day and at night.

· Anifeiliaid y dydd ar nos/Nocturnal animals

goleuni a thywyllwch/ light and darkness

ffynhonellau goleuni/light sources

y planedau/the planets in our solar system.

· Byddwn hefyd yn cwblhau gweithgareddau am y Pasg a Chymru – dydd gwyl Dewi.

· We will also be completing work about Easter and Wales – St David’s day.

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn llais y plant plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i’r  dosbarth . 

Through the term we will also be following the children’s voice ( ideas) to create exciting and  stimulating  areas within and outside the classroom.

Mrs Jones