Blwyddyn 2 / Year 2

Croeso i Flwyddyn 2  / Welcome to Year 2

Yn ystod y tymor yma byddwn yn gweithio ar y thema  Ribidires (Anifeiliaid).

This term we will be focusing on the theme Ribidires (Animals)

Byddwn yn dysgu am …….. / We will be learning about …..

· Sut i ofalu am anifeiliaid / How to care for animals.

· Anifeiliaid anwes / Pets.

· Anifeiliaid y fferm / Farm Animals.

· Anifeiliaid y môr /  Sea Creatures.

· Anifeiliad y sw  / Zoo Animals.

· Cerddoriaeth a Dawns  ‘Carnifal yr Anifeiliaid’ / Music and dance based on ‘Carnival of the Animals’

· Byddwn hefyd yn cwblhau gweithgareddau am Ddiolchgarwch a’r Nadolig.

· We will also be completing work about the Harvest Festival and Christmas.

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn llais y plant plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i’r  dosbarth . 

Through the term we will also be following the children’s voice ( ideas) to create exciting and  stimulating  areas within and outside the classroom.

Mrs Meleri Thomas