Blwyddyn 2 / Year 2

Croeso i Flwyddyn 2  / Welcome to Year 2

Tymor yr Haf / Summer Term

Yn ystod y tymor yma byddwn yn gweithio ar y thema  Awn am dro!

This term we will be focusing on the theme Let’s go for a walk!

Byddwn yn dysgu am …….. / We will be learning about …..

* Gwaith ar y straeon Rydyn ni’n mynd i hela arth a’r Gryffalo …… / Work on the stories Gruffalo and We’re going on a bear hunt.

* Astudio blodau, planhigion a coed / Study flowers, plants and trees.

* Efelychu gwaith arlunwyr Van Gogh a Peter Prendergast / Emulate pieces from the artists Van Gogh and Peter Prendergast.

* Gwarchod yr amgylchedd e.e casglu sbwriel ac ailgylchu ,….. / Protecting the environment e.g Litter picking and recycling

· Mynd am dro i goedwig Penycoed / Visit Penycoed forest.

Yn ogystal, drwy gydol y tymor, byddwn yn  dilyn llais y plant plant i greu ardaloedd cyffrous ac ysgogol  o fewn a thu allan i’r  dosbarth . 

Through the term we will also be following the children’s voice ( ideas) to create exciting and  stimulating  areas within and outside the classroom.

Mrs Meleri Thomas