Eisteddfod Llangollen

Bl6 wedi mwynhau cerdded yn y paréd 💃🎶 Yr 6 enjoyed themselves in the parade. Sent from Outlook for iOS

Rygbi 5 & 6 Rugby

Llongyfarchiadau mawr i dîm rygbi Bl5&6 yr ysgol. Enillwyr pencampwriaeth taclo’r Urdd Sir Ddinbych. Edrychwn ymlaen at Aberystwyth.Congratulations to Year …

Mwy / More

Llythyrau – Letters

Bydd llythyrau ysgol yn cael ei roi ar y dudalen yma. The school letters will be put here.

School News

Pwysicrwydd dillad llachar – The importance of bright clothes.  Sent from Outlook for iOS

Pêl-rhwyd

Bl6 yn mwynhau mewn Gŵyl Bêl-rhwyd @Dinas Brân. Yr6 have enjoyed a netball festival in Dians Brân. Sent from Outlook …

Mwy / More