Eisteddfod Llangollen

Bl6 wedi mwynhau cerdded yn y paréd 💃🎶 Yr 6 enjoyed themselves in the parade. Sent from Outlook for iOS

Rygbi 5 & 6 Rugby

Llongyfarchiadau mawr i dîm rygbi Bl5&6 yr ysgol. Enillwyr pencampwriaeth taclo’r Urdd Sir Ddinbych. Edrychwn ymlaen at Aberystwyth.Congratulations to Year …

Mwy / More