Disgyblion / Pupils

Gwaith Cartref/ Homework

Nid oes gwaith cartref yn cael ei osod yn wythnosol ond hoffai’r ysgol i chi ddarllen ac ymarfer eich tablau adref (Bl3-6). I helpu gyda hyn, ewch ar y linciau isod:

There is no set homework every week but the school would like it if you could practice your reading and times tables (Year 3-6). Here are some useful links below:

Come and read
Dewch i ddarllen